MENU (L) (5)

XNXX (歌词) - Joji 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt

Oh, oh (4x). I don't really wanna run around, yeah
Time is goin' slow and I don't mind, yeah
Tell me if you know I'm really found, yeah
Fuck around a bit and get it right

#2023 #sanderlei #lyrics


XNXX (歌词) - Joji 「Lời bài hát」

Oh, oh (4x). I don't really wanna run around, yeah
Time is goin' slow and I don't mind, yeah
Tell me if you know I'm really found, yeah
Fuck around a bit and get it right
Yeah, yeah, yeah, yeah

[Post-Chorus]
I don't really wanna run around
Round, 'round, 'round, 'round, 'round, 'round, 'round, 'round
Saying all the rhymes that make your world go
Round, 'round, 'round, 'round, 'round, 'round, 'round, 'round

[Bridge]


Round, 'round, 'round, 'round
Round, 'round, 'round, 'round
Round, 'round, 'round, 'round
Round, 'round, 'round, 'round

[Verse]
Cupid pass another my way (My way)
Another night, a lot more days (More days)
Hard to think about you anymore ('Bout you anymore)
But I keep you in my mind always (Always)
Called me on the phone last night (Last night)
Couldn't hear your voice, I fight (I fight)
I won't be around you anymore (Around you anymore)
In a dream where you feel alright[Chorus]
I don't really wanna run around, yeah
Time is goin' slow and I don't mind, yeah
Tell me if you know I'm really found, yeah
Fuck around a bit and get it right
Yeah, yeah, yeah yeah

[Post-Chorus]
I don't really wanna run around
Round, 'round, 'round, 'round, 'round, 'round, 'round, 'round
Saying all the rhymes that make your world go
Round, 'round, 'round, 'round, 'round, 'round, 'round, 'round


[Outro]
Fuck around and you won't stay
Tellin' me that you're okay
Just better if you stay away
Better if you stay away
Won't you stay away?
Stay away, stay away
Alright


XNXX (歌词) - Joji 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt


ồ ồ (4x). Tôi không thực sự muốn chạy xung quanh, yeah
Thời gian đang trôi chậm và tôi không bận tâm, yeah
Hãy cho tôi biết nếu bạn biết tôi thực sự được tìm thấy, yeah
Fuck xung quanh một chút và làm cho nó đúng
Vâng vâng vâng vâng[Hậu điệp khúc]
Tôi không thực sự muốn chạy xung quanh
Vòng, 'vòng,' vòng, 'vòng, 'vòng,' vòng, 'vòng,' vòng
Nói tất cả những vần điệu làm cho thế giới của bạn đi
Vòng, 'vòng,' vòng, 'vòng, 'vòng,' vòng, 'vòng,' vòng

[Cầu]
Tròn, 'tròn,' tròn, 'tròn
Tròn, 'tròn,' tròn, 'tròn
Tròn, 'tròn,' tròn, 'tròn
Tròn, 'tròn,' tròn, 'tròn

[Thơ]


Cupid vượt qua một con đường khác của tôi (Con đường của tôi)
Một đêm nữa, nhiều ngày nữa (Thêm ngày nữa)
Khó nghĩ về bạn nữa ('Bout bạn nữa)
Nhưng tôi luôn giữ bạn trong tâm trí của tôi (Luôn luôn)
Gọi cho tôi trên điện thoại đêm qua (Đêm qua)
Không thể nghe thấy giọng nói của bạn, tôi chiến đấu (tôi chiến đấu)
Anh sẽ không ở bên em nữa (Xung quanh em nữa)
Trong một giấc mơ nơi bạn cảm thấy ổn

[Điệp khúc]
Tôi không thực sự muốn chạy xung quanh, yeah
Thời gian đang trôi chậm và tôi không bận tâm, yeah
Hãy cho tôi biết nếu bạn biết tôi thực sự được tìm thấy, yeah
Fuck xung quanh một chút và làm cho nó đúng


Vâng vâng vâng vâng

[Hậu điệp khúc]
Tôi không thực sự muốn chạy xung quanh
Vòng, 'vòng,' vòng, 'vòng, 'vòng,' vòng, 'vòng,' vòng
Nói tất cả những vần điệu làm cho thế giới của bạn đi
Vòng, 'vòng,' vòng, 'vòng, 'vòng,' vòng, 'vòng,' vòng

[Kết thúc]
Fuck xung quanh và bạn sẽ không ở lại
Tellin' tôi rằng bạn ổn
Chỉ tốt hơn nếu bạn tránh xa
Tốt hơn nếu bạn tránh xa
Bạn sẽ không tránh xa?


Tránh xa, tránh xa
Ổn thỏa